TFT/NTT


Thought Field Theraphy/Neuro Tapping Techniques

Tanker, følelser og kropp påvirker hverandre og må derfor sees som en helhet. Har du utfordringer i form av angst, uro, sorg, traumer, eller smerter? Fobier? Kanskje TFT kan være noe for deg?

Hva er TFT?

Tankefeltteknikker (TFT) er en terapiform/helsehjelp som kombinerer avanserte spørreteknikker med Østens kunnskap om kroppens energibaner også kalt meridianer. I tradisjonell akupunktur punkterer man punktene med nåler, i akupressur presser man mot de samme punktene med vedvarende trykk, mens man i TFT bruker lett fingerbanking. Man kan si at den fysiske stimuleringen er en variant av akupressur. Det antas at alle hendelser i livet som fører tilspenningstilstander, kan være opphav til følelsesmessige utfordringer. For å behandle tilstander, som for eksempel angst, uro, sorg, traumer og smerter som for eksempel hodepine, må man avdekke og aktivere den problematiske følelsen, for deretter å stimulere bestemte punkter i bestemte rekkefølger. Selve behandlingen er altså stimuleringen av energisystemet mens en uønsket følelse er aktiv. Dette fører til, ifølge pasientene, at den uønskede følelsen dempes i intensitet eller fjernes. Stimuleringen av energipunktene antas å sette i gang et indre reparasjonssystem for uønskede følelser. Disse følelsene kan være irrasjonelle i seg selv (eks. fobier) eller irrasjonelle i sin intensitet (eks. sterk angst flere tiår etter en traumatisk hendelse).

Hvorfor prøve TFT?

Mange som har gått i årelang psykiatrisk behandling for td angst forteller at TFT på en skånsom og effektiv måte har hjulpet dem til å handtere angsten på en annen måte enn tidligere. Behandlingen tar kort tid og gir som oftest resultater raskt.

Kan man virkelig bli venn med edderkoppen? Ja! Utrolig men sant! Jeg selv har vært plaget med denne fobien fra barnsben av. Etter maks ti minutters behandling med TFT fikk en svær tarantell krype på armen min! Utrolig ikke sant? 

Hvordan startet TFT?

Det hele startet i 1979 da Dr. Roger Callahan prøvde å hjelpe sin klient Mary gjennom å kombinere samtaleterapi og de kunnskapene han hadde fått fra en utdanning i meridianlære og kinesiologi. Mary hadde ekstrem vannskrekk, bare tanken på vann gav henne angst og vondt i magen. Ettersom Mary fikk vondt i magen ved tanken på vann og Dr. Callahan visste at et punkt på magemeridianen ligger rett under øyet, prøvde han å banke lett på dette punktet, mens Mary snakket om sine følelser. Plutselig sa hun ”It’s gone”. Deretter gikk hun mot Dr. Callahans svømmebasseng og kjente på vannet. Helt uten redsel eller det vanlige ubehaget i magen. Siden den dagen har Mary vært helt fri fra sin vannskrekk og har heller ikke hatt behov for å gjenta behandlingen. Dette har hun siden bekreftet mange ganger, bl.a. i intervju med Oprah Winfrey. 

Videreutvikling av TFT

Mats Uldal har utviklet en egen retning av TFT som kalles Mats Uldal Tankefeltteknikker. Internasjonalt kalles nå retningen ”Simplified TFT with AQT (Advanced Questioning Techniques)”. Mats Uldal Tankefeltteknikker baseres hovedsakelig på forenklet bruk av algoritmer samt bruk av avanserte spørreteknikker. Dette er mer effektivt for å kunne avdekke fundamentale følelsesmessige årsaker til det aktuelle problemet. Retningen til Mats Uldal skiller seg fra Callahans på fire hovedområder:

Diagnostisering er, mener vi, ikke nødvendig for å løse et følelsesmessig problem. Typisk for våre terapeuter er at de aldri gir råd eller forteller pasienten hva de feiler. Det betyr at de ikke kan stille feil diagnose. De mener at pasienten er den eneste som kan uttale seg sikkert om intensiteten i egne følelser.

Toksiner er av Callahan brukt for å forklare mulige tilbakefall. Mats Uldal mener at det er større sannsynlighet for at årsaken til et eventuelt tilbakefall ligger hos terapeuten. Dette begrunner han med at terapeutene enten ikke har funnet alle aspekter ved de fundamentale årsakene, eller at vi fortsatt ikke vet nok om hvordan kroppen kan helbrede seg selv. Toksiner kan for enkelte ha en innvirkning, men det ser ut til at kroppen automatisk nøytraliserer toksiske reaksjoner når man finner og reparerer den fundamentale årsaken til for eksempel et traume.

Algoritmebruken har hos oss en litt annen funksjon enn hos Callahan. Mats Uldal har forenklet bruken av algoritmer, og erfarer at to hovedalgoritmer er nok i de aller fleste tilfeller, uavhengig av type følelse. De fleste av Callahans mange algoritmer er rettet mot selve diagnosen, for eksempel angst, traumer, tvang, edderkoppfobi etc. Mats Uldal bruker algoritmene mot de enkelte følelsene som starter problemene som igjen fører til diagnosen.

Avanserte spørreteknikker (AST) er utviklet av Mats Uldal, og dette har ført til en ytterligere forbedring av metoden. Spørreteknikkene er i stor grad basert på NLP (Nevrolingvistisk Programmering). Ved å bruke disse kan man komme mange nivåer dypere for å nå den/de fundamentale, utløsende faktoren(e) for det nåværende problemet.

I San Diego i mai 2010 uttalte ekteparet Joanne og Roger Callahan at de utvikler TFT med diagnostisering, mens Mats Uldal utvikler og effektiviserer det man kaller TFT algoritmebehandling.

 

Som alternativ terapaut har man ikke lov å si at man behandler diagnoser. Det gjør vi heller ikke,- vi kan derimot forsøke å hjelpe å behandle følelsen rundt en diagnose/sykdom.

Denne informasjonen er hentet fra hjemmesiden til Mats Uldal (www.muis.no)

Hva kan TFT brukes til?

 • Alle former for frykt
 • Allergi
 • Atferds-og konsentrasjonsproblemer
 • Avhengighet
 • Indre uro
 • Lese og skriveutfordringer
 • Nedstemthet
 • Røykeslutt
 • Samlivsutfordringer
 • Sinne/hat
 • Sjalusi
 • Smerter
 • Sorg 
 • Spiseforstyrrelser
 • Stress
 • Søvnutfordringer
 • Tvangslidelser
 • Vanskelige følelser etter vonde opplevelser
 • mm

Pris 1.290,- per behandling (20 minutter krystallseng etter endt time: 200,-.)

Prisen er uavhengig av om behandlingen foregår på mitt kontor eller over telefon/Skype

Jeg er utdannet ved Mats Uldal International School of TFT (MUIS)

Bestilling gjøres via knappen over. Ønsker du mer informasjon før bestilling kan jeg kontaktes på mail: wenche@wenchekarlsen.no eller på mobilnummer: 959 04 488 (mandag til torsdag mellom klokken 09 og 18, fredag mellom klokken 09 og 14)

Timer avbestilt mindre enn 24 timer før avtalt vil bli belastet. Timer oppsatt på mandager blir belastet dersom de ikke er avbestilt innen klokken 12.00 fredagen i forveien.